ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ABMPLC077
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC076
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC070
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC067
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:23  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC065
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:23  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC033
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:23  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC032
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC023
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC012
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC010
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..