ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบพัฒนานวัตกรรมครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,15:43  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC077
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC076
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC070
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:24  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC067
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:23  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC065
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:23  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC033
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:23  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC032
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC023
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ABMPLC012
ชื่ออาจารย์ : นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,16:22  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..