ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ชื่ออาจารย์ : ดร. สมาพร ลี้ภัยรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,15:38  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่มีตัวสะกด ชุดที่ 4 มาตราแม่กบ
ชื่ออาจารย์ : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:14  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่มีตัวสะกด ชุดที่ 3 มาตราแม่กด
ชื่ออาจารย์ : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:13  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่มีตัวสะกด ชุดที่ 2 มาตราแม่กน
ชื่ออาจารย์ : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:12  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำที่มีตัวสะกด ชุดที่ 1 มาตราแม่กก
ชื่ออาจารย์ : นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:11  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การจัดนิทรรศการวันอาเซี่ยน จำนวน 1 ชม.
ชื่ออาจารย์ : นายปัญญา อินทสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:20  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การจัดนิทรรศการวันอาเซี่ยน จำนวน 1 ชม.
ชื่ออาจารย์ : นางกนกพร กรเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:20  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การจัดนิทรรศการวันอาเซี่ยน จำนวน 1 ชม.
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา อินทสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:19  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การจัดนิทรรศการวันอาเซี่ยน จำนวน 1 ชม.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา นรสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:18  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การจัดนิทรรศการวันอาเซี่ยน จำนวน 1 ชม.
ชื่ออาจารย์ : นางนันท์นภัส วราหะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:18  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..