ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : PLC การนำผลการวิเคราะห์ O – NET ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานวิชาคณิตศาสตร์ มาพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:17  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การตอบแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา โดยนำมาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:17  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การนำผลการวิเคราะห์ O – NET ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานวิชาคณิตศาสตร์ มาพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:16  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนเรื่องเศษส่วนไม่เข้าใจ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:15  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การนำผลการวิเคราะห์ O – NET ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานวิชาคณิตศาสตร์ มาพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:15  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนเรื่องเศษส่วนไม่เข้าใจ ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:14  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การนำผลการวิเคราะห์ O – NET ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานวิชาคณิตศาสตร์ มาพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:14  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การนำผลการวิเคราะห์ O – NET ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานวิชาคณิตศาสตร์ มาพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:13  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การนำผลการวิเคราะห์ O – NET ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานวิชาคณิตศาสตร์ มาพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:12  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางปาริชาติ ชุมโกมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,07:11  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..