ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 416908
Page Views 741021

นางพักตร์ประภา สมัครศรีกิจ
ครู คศ.3

นางสกุลณี จันทร์จินดา
ครู คศ.3

นางสุวัฒนา หาญสำเภา
ครู คศ.3

นางลัดดา สุขคง
ครู คศ.3

นางทองรวม อินคล้าย
ครู คศ.3

วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร คาวิน
ครูผู้ช่วย

นางอานงธิภา วัฒนภาเกษม

นางสาวนัยนา พรมเนตร

นางสาวอมรดา เรืองฤทธิ์