ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450997
Page Views 802673
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

วีระยุทธ ขอบเมืองฮาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพักตร์ประภา สมัครศรีกิจ
ครู คศ.3

นางสกุลณี จันทร์จินดา
ครู คศ.3

นางสุวัฒนา หาญสำเภา
ครู คศ.3

นางลัดดา สุขคง
ครู คศ.3

นางทองรวม อินคล้าย
ครู คศ.3

นางณัฐพร กิจสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธาสินี เพ็ชรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางอานงธิภา วัฒนภาเกษม

นางสาวนัยนา พรมเนตร

นางสาวอมรดา เรืองฤทธิ์