โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556