ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450973
Page Views 802649
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : มงคล บัวตูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 มิถุนายน 2541 – 11 เมษายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชัญ โกมลวิภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มกราคม 2537 – 20 มิถุนายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวคนธ์ ขลิบบุรินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2533 – 15 มกราคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพี กาญจนชม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2527 – 8 กุมภาพันธ์ 2533