ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450981
Page Views 802657
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา โพธิวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธานินทร์ สุนทรพงศ์
ครู คศ.3

นางสาวสิริมดี เจติย์ภัทรนาท
ครู คศ.2

นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา พวงสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวปรีชญา เพียรกสิกิจ
ครูผู้ช่วย

นางเบญจวรรณ อกนิษฐวงศ์

นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์

นางสาวกานต์ธีรา ทะศะภาค

นางละอองดาว อุณหพิพัฒพงศ์

นางสาวจันทิมา ผุดผ่อง

นางสาวชมพูนุช คำธรรม

นางสาวศศิญา ชลาภิรมย์

นางสาวรสริน แก้วมะคำ

นายธนกร เอี่ยมสงคราม

นางสาวจิดาภา พิมพ์ตา