ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 416914
Page Views 741028

นางวัชรี จำเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัฒน์ ขำศรี
ครู คศ.3

นางลัดดา ธัญญกรรม
ครู คศ.3

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.1