ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 428937
Page Views 762454
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี จำเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวัฒน์ ขำศรี
ครู คศ.3

นางลัดดา ธัญญกรรม
ครู คศ.3

นายกำพล ฤทธิ์นรา
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ ฉิมพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาวดี ประดิษฐผล
ครู คศ.1