โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Teacher Sou Xiong
Teacher

Teacher Regina Espada Lingbanan
Teacher

Teacher Desiree Omedio Sales
Teacher

Teacher Nancy Omedio Sales
Teacher

Teacher Mary Jane Lucio
Teacher