โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน
เพลง ลูกอนุบาล

ทำนอง เพลงโยสลัม              โยธิน ส้มกลีบ ประพันธ์เนื้อร้อง
 
อนุบาลเมือง อุทัยธานี แดนดินถิ่นนี้ ที่เพาะเยาวชน 
ไม่มีเราเขา  เรารักกันทุกคน ไม่มีการแบ่งชั้นชน
มวลดอกอุบล คือลูกอนุบาล 

เด่นทางการเรียน พากเพียรเขียนอ่าน กีฬาอาหาร เพื่อพลานามัย 
อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนล้วนมีวินัย มั่นในพระรัตนตรัย 
นำจิตยกใจ เราใฝ่จริยธรรม 

ลูกอนุบาล พจมานชื่นฉ่ำ จรรยางามล้ำ เลิศน้ำใจไมตรี 
เล่นเป็นเวลา คราเรียน นั้นเรียนเต็มที่  อย่ามัวย่อท้อรอรี 
สร้างคุณความดี เราลูกอนุบาล 
                (ซ้ำทั้งหมด)