ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน
เพลง ลูกอนุบาล

ทำนอง เพลงโยสลัม              โยธิน ส้มกลีบ ประพันธ์เนื้อร้อง
 
อนุบาลเมือง อุทัยธานี แดนดินถิ่นนี้ ที่เพาะเยาวชน 
ไม่มีเราเขา  เรารักกันทุกคน ไม่มีการแบ่งชั้นชน
มวลดอกอุบล คือลูกอนุบาล 

เด่นทางการเรียน พากเพียรเขียนอ่าน กีฬาอาหาร เพื่อพลานามัย 
อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนล้วนมีวินัย มั่นในพระรัตนตรัย 
นำจิตยกใจ เราใฝ่จริยธรรม 

ลูกอนุบาล พจมานชื่นฉ่ำ จรรยางามล้ำ เลิศน้ำใจไมตรี 
เล่นเป็นเวลา คราเรียน นั้นเรียนเต็มที่  อย่ามัวย่อท้อรอรี 
สร้างคุณความดี เราลูกอนุบาล 
                (ซ้ำทั้งหมด)