ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450988
Page Views 802664
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นันท์นภัส สิญจวัตร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กนกวรรณ นุ่นงาม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วรโชติ อำนวยโรจนจินดา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรุณจิรา ศรีสร้อย
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขนิษฐา เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์สภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐภัทรา อินทร์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/4