ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 416904
Page Views 741017

นางผกากรอง จันทร์ภาภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุพัตรา เหล่าเปีย
ครู คศ.3

นายธนัฏชัย จันทร์ชื่น
ครู คศ.2

นางสาวทองเพียร เตยหอม
ครูผู้ช่วย

นายพีระวัฒน์ บุญนุช
ครูผู้ช่วย