ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 450980
Page Views 802656
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมานะ ตั้งจิตปรีดานนท์
ครู คศ.3

นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นางวนิดา ใหม่จันทร์ดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภัสสร บุญมั่น