ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทชัย ป้อมคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา