โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สหรัฐ พรหมบุตร
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2559,11:26   อ่าน 700 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กันตินัน รักสัตย์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2559,11:23   อ่าน 609 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ช.จรัสวี ประมูลทรัพย์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2559,11:20   อ่าน 626 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กฤติน ว่องเชิงค้า
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:57   อ่าน 572 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองและถ้วยรวมคะแนนสูงสุด การแข่งขันว่ายน้ำ นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์กิต ครั้งที่ ๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กัญจน์ณัฎฐ์ วิเชียรวรรณ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:55   อ่าน 570 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์กิต ครั้งที่ ๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ภูรินัฐ จันต๊ะโมกข์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:54   อ่าน 565 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์กิต ครั้งที่ ๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ณพล ทองทักษิณ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:53   อ่าน 598 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์กิต ครั้งที่ ๑
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ภัทราพร จันต๊ะโมกข์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:52   อ่าน 737 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองและถ้วยรวมคะแนนสูงสุด การแข่งขันว่ายน้ำ นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์กิต ครั้งที่ ๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชวพล ภู่มณี
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:52   อ่าน 617 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ถ้วยรวมคะแนนสูงสุด การแข่งขันว่ายน้ำ นครสวรรค์ ตาคลี เซอร์กิต ครั้งที่ ๑
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ณัฎฐวัฒน์ ลิ้มปิยไชยพงษ์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,09:51   อ่าน 561 ครั้ง