ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี กรณีปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตามเอกสารแนบ (อ่าน 19) 08 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรือง เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าเรียน (อ่าน 42) 15 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 46) 30 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติครูผู้สอน รอบ 2 (อ่าน 55) 25 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รอบ 2 (อ่าน 55) 22 ต.ค. 61
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน และการขำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 68) 11 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 10) 11 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 74) 03 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 64) 03 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 59) 03 ต.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต (อ่าน 147) 05 ก.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 (อ่าน 105) 28 ส.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (อ่าน 19) 23 ส.ค. 61
ผังสนามสอบครูผู้ช่วย 2561 (อ่าน 123) 15 ส.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ TEDET ประจำปี 2561 (อ่าน 149) 28 ก.ค. 61
ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018 (อ่าน 39) 28 ก.ค. 61
Anubanmuang Uthaithani School's Announcement Regarding the Recruitment of Foreign Teacher (อ่าน 212) 31 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคล(ชาวต่างชาติ) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ปปฏิบัติการสอน(Mini English Pr (อ่าน 171) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (อ่าน 160) 18 พ.ค. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 193) 08 พ.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน รอบที่1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 231) 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน รอบ 2 (อ่าน 234) 25 เม.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 231) 21 เม.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รอบที่ 2 (อ่าน 289) 21 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 799) 11 เม.ย. 61
การเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 283) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือก MEP ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 411) 28 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 244) 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 254) 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 254) 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 276) 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 297) 23 ก.พ. 61
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 300) 23 ก.พ. 61
ประกาศ หลักสูตรการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1,2,3 และ ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 531) 12 ก.พ. 61
การประกาศผลการสอบ S-M-E Contest 2560 ใน 20 อันดับแรกของแต่ละวิชา 20 อันดับของระดับ ป.4-6 (อ่าน 50) 28 ม.ค. 61
การรับนักเรียน ประจำปี 2561 (อ่าน 35) 26 ม.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 375) 26 ม.ค. 61
กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 312) 26 ม.ค. 61
ผลการสอบอนุบาลยอดปัญญา (อ่าน 56) 23 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ (อ่าน 345) 15 ม.ค. 61