โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 18) 22 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 41) 10 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (อ่าน 36) 03 ม.ค. 64
คลิปการแสดง กิจกรรมบนเวที1และเวที 2 วันคริสมาสต์ (อ่าน 43) 30 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมวันเด็ก 2564 (อ่าน 48) 21 ธ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 107) 27 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 98) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 96) 22 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 131) 06 ต.ค. 63
แผนผังอาคารสถานที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 155) 28 ส.ค. 63
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 181) 13 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (อ่าน 162) 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องการรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 211) 14 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องการจัดกิจกรรม (อ่าน 282) 21 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 243) 14 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง งดจัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 304) 25 มี.ค. 63
ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครอง และนักเรียน มารับผลการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า ค่าพาหนะการเดินทาง (อ่าน 356) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 (อ่าน 294) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 300) 17 มี.ค. 63
แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 300) 07 มี.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 266) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง ปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 296) 01 มี.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 179) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 203) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 195) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 170) 27 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)ระดับชั้น ป.1 (อ่าน 228) 26 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)ระดับชั้น อ.1 (อ่าน 188) 26 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน (อ่าน 128) 12 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 143) 04 ก.พ. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 124) 26 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบสอง ระดับประเทศ (อ่าน 163) 21 ม.ค. 63
การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 221) 17 ม.ค. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP) (อ่าน 232) 17 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันยอดปัญญา (อ่าน 144) 16 ม.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ 2563 คลิกที่ลิงค์เพื่อรับชม VTR สวัสดีปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 15) 07 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 165) 13 ธ.ค. 62
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 154) 12 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที (อ่าน 203) 01 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา (อ่าน 192) 28 พ.ย. 62