ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 32) 30 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม (อ่าน 54) 26 ก.ย. 62
ผลการแข่งขัน งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา (อ่าน 48) 26 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร (อ่าน 81) 03 ก.ย. 62
ประกาศกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานีกลุ่มที่ ๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเร (อ่าน 182) 25 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ยุงลายกับไข้เลือดออก (อ่าน 452) 03 มิ.ย. 62
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 557) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 494) 11 เม.ย. 62
ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ Oxford online test ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 292) 03 เม.ย. 62
ประกาศเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 641) 02 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 334) 14 มี.ค. 62
เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) (อ่าน 385) 06 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 693) 26 ก.พ. 62
ผลการแข่งขัน "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ" ครั้งที่ 3 ปี 2561 (อ่าน 586) 01 ก.พ. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 301) 22 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 645) 22 ม.ค. 62
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini Engish Program(MEP) (อ่าน 416) 21 ม.ค. 62
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 339) 03 ม.ค. 62
ผลการแข่งขันนิทรรศการและนำเสนอผลงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBEC QA งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 340) 29 ธ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน กับการแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ด้วยทักษะศตวรรษที่ 21 (อ่าน 325) 29 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันยอดปัญญา (อ่าน 333) 27 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี กรณีปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตามเอกสารแนบ (อ่าน 469) 08 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรือง เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครเข้าเรียน (อ่าน 342) 15 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 297) 30 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติครูผู้สอน รอบ 2 (อ่าน 308) 25 ต.ค. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รอบ 2 (อ่าน 321) 22 ต.ค. 61
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน และการขำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 366) 11 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 376) 03 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 335) 03 ต.ค. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 297) 03 ต.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต (อ่าน 476) 05 ก.ย. 61
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 (อ่าน 389) 28 ส.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (อ่าน 103) 23 ส.ค. 61
ผังสนามสอบครูผู้ช่วย 2561 (อ่าน 385) 15 ส.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ TEDET ประจำปี 2561 (อ่าน 411) 28 ก.ค. 61
ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2018 (อ่าน 63) 28 ก.ค. 61
Anubanmuang Uthaithani School's Announcement Regarding the Recruitment of Foreign Teacher (อ่าน 454) 31 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคล(ชาวต่างชาติ) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ปปฏิบัติการสอน(Mini English Pr (อ่าน 379) 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า (อ่าน 379) 18 พ.ค. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 382) 08 พ.ค. 61