ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง งดจัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 22) 25 มี.ค. 63
ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครอง และนักเรียน มารับผลการเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า ค่าพาหนะการเดินทาง (อ่าน 37) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 (อ่าน 23) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 40) 17 มี.ค. 63
แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 45) 07 มี.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 27) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่อง ปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 52) 01 มี.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 21) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 25) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (อ่าน 25) 27 ก.พ. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 22) 27 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)ระดับชั้น ป.1 (อ่าน 77) 26 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP)ระดับชั้น อ.1 (อ่าน 57) 26 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน (อ่าน 23) 12 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 15) 04 ก.พ. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 19) 26 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบสอง ระดับประเทศ (อ่าน 33) 21 ม.ค. 63
การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 88) 17 ม.ค. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(MEP) (อ่าน 73) 17 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันยอดปัญญา (อ่าน 39) 16 ม.ค. 63
สวัสดีปีใหม่ 2563 คลิกที่ลิงค์เพื่อรับชม VTR สวัสดีปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี (อ่าน 4) 07 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 38) 13 ธ.ค. 62
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 41) 12 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที (อ่าน 95) 01 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา (อ่าน 69) 28 พ.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ในวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 73) 18 พ.ย. 62
ประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 106) 11 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 145) 30 ก.ย. 62
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2019 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม (อ่าน 177) 26 ก.ย. 62
ผลการแข่งขัน งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา (อ่าน 201) 26 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เรื่องผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร (อ่าน 204) 03 ก.ย. 62
ประกาศกลุ่มโรงเรียนเมืองอุทัยธานีกลุ่มที่ ๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเร (อ่าน 335) 25 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ยุงลายกับไข้เลือดออก (อ่าน 598) 03 มิ.ย. 62
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1080) 13 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 602) 11 เม.ย. 62
ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ Oxford online test ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 409) 03 เม.ย. 62
ประกาศเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 766) 02 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 413) 14 มี.ค. 62
เลื่อนวันจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) (อ่าน 494) 06 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 776) 26 ก.พ. 62