ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้าน/แม่ครัว

นางวันดี พิลึก

หัวหน้าแม่บ้าน/แม่ครัว