โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการ

นายจงกล สุขสุวรรณ

หัวหน้านักการ

นายชัยมงคล สิงห์โตแก้ว

นายอรรณพ โสรส