ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน กับการแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ด้วยทักษะศตวรรษที่ 21
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน กับการแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ด้วยทักษะศตวรรษที่ 21 สู่อาชีพและการมีงานทำ งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติภาคเหนือ จ.พะเยา ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ มโนศิลปกร ชั้น ป.5/5และ 2.ด.ญ.กัญญาวีร์ จันทร์ชื่น ชั้น ป.5/5
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 188 ครั้ง