โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
เลขที่ 1 ถนนพรพิบูลย์อุทิศ   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ 056-511589
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
31 มีนาคม 2564 มอบเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับโลก 28th ANNUAL WORLD CHILDREN'S PICTURE CONTEST
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ มอบเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับโลก 28th ANNUAL WORLD CHILDREN'S PICTURE CONTEST
1. ด.ญ.บัลลังก์ขวัญ ชุ่มชูจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
2. ด.ญ.อนัญญ์ภัทร กุลานุวัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
3. ด.ญ.ปัทมา เท่าซุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2564,21:39   อ่าน 57 ครั้ง