ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
17 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับปฐมวัย

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เชน หมั่นเขตรกิจเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับปฐมวัย ณ อาคารเอนกประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิต ชุมชุน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการปลูกฝั่งขนบธรรมเนียบที่ดีงามกับนักเรียนต่อไปในอนาคต

 

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,11:22   อ่าน 97 ครั้ง