ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
18-20 ก.ย. 62 คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการ OBEC QA เวทีเสวนา และเข้าแข่งขัน โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ
18-20 ก.ย. 62 คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการ OBEC QA เวทีเสวนา และเข้าแข่งขัน โครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,21:30   อ่าน 126 ครั้ง