ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
5 ก.ย.62 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบประกาศเกียรติคุณให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

5 ก.ย.62 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบประกาศเกียรติคุณให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2562 ทุนพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเข็ม เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่
1.ด.ช.ปัณณพงศ์ คะสันต์
2.ด.ญ.ชญาภา ลัดดาเถาว์
3.ด.ญ.กฤตญาดา ศิริมังคะลา 
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวนิดา ใหม่จันทร์ดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ 1 ใน 100 โรงเรียน
1.ด.ญ.ณัฐขวัญ ศรีสร้อย
2.ด.ญ.ชุติกาญจน์ มโนศิลปกร
3.ด.ช.ปรเมศ เวียงจันทร์
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูจารุนันท์ เที่ยงธรรม 
คุณครูนิดาวรรณ ดอกพิกุล
และคุณครูอัจฉรา คนดี


โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,08:47   อ่าน 9 ครั้ง