ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
3 ก.ย.62 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 49 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

3 ก.ย.62 ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในกิจกรรมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 49 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลเหรียญทอง
1.ด.ญ.พิชญาฎา จับใจนาย ชั้นอนุบาล 3/4
2.ด.ญ.ภูริชญานันท์ เกิดประสงค์ ชั้น ป.1/6

รางวัลเหรียญเงิน
1.ด.ช.รัชภูมิ ภิยโยทัย ชั้นอนุบาล 3/4

รางวัลเหรียญทองแดง 
1.ด.ญ.อนัญญ์ภัทร กุลานุวัตร ชั้น ป.2/5
2.ด.ญ.ดลวรัญญ์ พะวา ชั้น ป.2/6

Pentel
1.ด.ญ.รินทร์นภัทร จิวานุพันธ์ ชั้นอนุบาล 3/5
2.ด.ช.ชิษณุพงศ์ พะวา ชั้น ป.6/5


โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,15:41   อ่าน 15 ครั้ง