ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับลูกดอกบัวกับการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับลูกดอกบัวกับการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งปีการศึกษานี้มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม100 ทั้งสิน 6 คน เป็นนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนน จำนวน 5 คน และวิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน 1 คน ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ 1.เด็กหญิงณิชาภัทร แคล้วโยธา 2.เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองมั่น 3.เด็กชายภัทรพล อุ้ยสิงห์ 4.เด็กชายเขมทัต หาญเวช 5.เด็กชายกิตติภนต์ ยืนหยัดชัย วิชาภาษาอังกฤษ 1.เด็กหญิงนงนภัส บุญกมุติ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,21:08   อ่าน 181 ครั้ง