ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
21 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1

21 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 โดยได้รับรางวัลดังนี้
1.ด.ช.พุทธิชาติ เชื้อเมืองพาน ได้รับรางวัลชมเชย ได้อันดับที่ 38 เงินรางวัล 1,000 บาท และเหรียญเพชรยอดมงกุฎ
2. ด.ญ.อพัชชา พูลเขตรกรม ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ได้อันดับที่ 90 (จาก1-100 อันดับ)
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ระดับชั้น ป.3
1.ด.ช.ณัฐภัทร ขุนแท้
2.ด.ช.จารุวิทย์ แสงสุริยา
3.ด.ช.ชนาธิป รักสัตย์
4.ด.ญ.อภิสรา ดุลย์มา
5.ด.ญ.พชรพร เชื้อเมืองพาน

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ระดับชั้น ป.6
1.ด.ญ.นงนภัส บุญกมุติ
2.ด.ญ.ธนัญชนก ยิ้มแจ้ง
3.ด.ญ.นนทวัน มากหมู่


โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:24   อ่าน 109 ครั้ง