ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูก อมน. สอบเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ ห้องเรียนพิเศษดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก
ขอแสดงความยินดีกับลูกดอกบัว ในการสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องเรียนพิเศษดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก จำนวน 5 คนได้แก่ 1. เด็กชายสิรณัฎฐ์ สิงหทัศน์ สอบได้ลำดับที่ 1 *** 2.เด็กหญิงกรชนก จันทร สอบได้ลำดับที่ 60 *** 3.เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม สอบได้ลำดับที่ 67 *** 4.เด็กหญิง ณัฐนันท์ เชิญทอง สอบได้ลำดับที่ 82 *** 5. เด็กหญิงอลีนา ขยันเขตกรณ์ สอบได้ลำดับที่ 85
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2561,20:57   อ่าน 258 ครั้ง