ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
13 กุมภาพันธ์ 2561 ทำข้อตกลงร่วมกัน ( MOU ) กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
13 ก.พ. 61 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ( MOU ) กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการโรงเรียนสีขาว 4 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 2.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 3.โรงเรียนบ้านทุ่งมน 4. โรงเรียนบ้านวังเกษตร ในกิจกรรมมีการศึกษาดูงานในระดับโรงเรียน ห้องเรียน และศึกษาการจัดทำผลงานของโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/Rx4AJ9RKf9JCpNL63
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,17:58   อ่าน 198 ครั้ง