ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเช่นไร
มากกว่าเมื่อก่อน
น้อยกว่าเมื่อก่อน (3ปี)
พึงพอใจเป็นอย่างมาก
พึงพอใจเป็นบางส่วน
ปกติไม่แตกต่างจากเดิม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 428942
Page Views 762459
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาของโรงเรียน                                          
     วิริเยนะ  ทุกขมะเจติ   แปลว่า  คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

วิสัยทัศน์ (VISION)     
                มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้านสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา
มีคุณธรรมนำความรู้ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน